Omgevingswet is méér dan de één-loket-gedachte

Onafhankelijke klachten coördinator levert kwaliteit
1 juni 2017
Innovatie bij de overheid doordat het Data-ecosysteem oneindig groeit
23 februari 2018
Toon alles

Omgevingswet is méér dan de één-loket-gedachte

De omgevingswet gaat meer dan 20 wetten en honderden regelingen vervangen op het vlak van de fysieke leefomgeving. In 2016 zijn de eerste stappen naar buiten gezet om deze nieuwe wet op te tuigen. Vereenvoudiging is daarbij het motto.

Heel veel van deze omvangrijke operatie, doet denken aan de invoering van de basisregistraties zo’n 10 jaar geleden. Daarbij werden binnen de gemeentes de gegevensstromen verlegd. Eenmalige invoer en meervoudig gebruik. Daar werden vele bordjes van gemeentelijke loketten verhangen. Het was vooral een interne verbouwing.

Wat mij nu opvalt met het traject ‘Samen op weg naar de Omgevingswet´ is dat de programmamanagers vooral gerekruteerd worden uit de ambtelijke organisatie. En dat de communicatie met de burgers een jaar na de start nauwelijks op gang gekomen is. Velen in het land hebben nog niet van de nieuwe wet gehoord. Laat staan dat ze betrokken worden bij de voorbereidingen er naar toe.

Met de bestemmingsplanwijzigingen van vele Rood-voor-Groen landgoederen, zijn de doorlooptijden 10 tot 14 jaar. Zo werden juridische procedures tussen burgers en natuurbeweging of agrariërs bij hen gelegd om uit te vechten, terwijl daar de gemeente een cruciale rol zou kunnen spelen. De regelgeving is te complex en te versnipperd.

Juist de omgevingswet is bedoeld om de interactie met de samenleving te verlevendigen. En doorlooptijden drastisch te verkorten. Dus niet ambtelijk en niet intern, en vooral niet stroperig.

De gemeentes zullen hun rol voor de fysieke leegomgeving naar de inwoners drastisch dienen te transformeren. Ten eerste dat kleine plattelandsgemeentes hun rol op dit vlak overdragen aan ter zake kundige grotere buurgemeentes. En ten tweede dat de rol van de provincie niet er een is van vertraging, maar van versnelling. Nagenoeg alle plannen in het buitengebied zijn namelijk gemeente overstijgend. Een goede samenwerking tussen gemeentes en de provincie kan het verschil maken.

Zorg voor programmamanagers die zich richten op de communicatie met de samenleving. Betrek in dit stadium al de samenwerkingspartners buiten de overheid in het proces. En dat het niet een interne verbouwing wordt binnen de gemeente. Die hebben we 10 jaar terug al gehad.

Comments are closed.