Digitalisering hand in hand met privacy en gegevensbescherming

Innovatie bij de overheid doordat het Data-ecosysteem oneindig groeit
23 februari 2018
Open Data en Big Data stellen nieuwe eisen aan beslissers!
19 juni 2018
Toon alles

Digitalisering hand in hand met privacy en gegevensbescherming

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en GDPR (General Data Protection Regulation) worden vanaf 25 mei getoetst op handhaving op privacy en veiligheid.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De Europese General Data Protection Regulation (GDPR) is wetgeving die al van kracht is maar met ingang van 25 mei 2018 ook daadwerkelijk gehandhaafd zal worden. Het doel van de GDPR is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De GDPR waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:
•versterking en uitbreiding van privacyrechten;
•meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
•dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Taken zijn:
•Het bijdragen aan de operationele implementatie van het privacy beleid van de klant (in processen, systemen)
•Bijdragen aan het creëren van draagvlak voor het privacy beleid en stimuleren van privacy bewustzijn op alle niveaus
•Inrichten van verwerkingsregister, meldplicht datalekken en verwerkersovereenkomsten
•Gevraagd en ongevraagd advies verstrekken over het proces van gegevensbescherming

Kijk voor algemene informatie over de AVG op de site.

Comments are closed.