Diensten

Strategie-ontwerp
Herkent u het: een onduidelijk probleem, zonder standaard oplossing. Hoe pakken we dit aan? Welke strategie is wenselijk? Denk aan de decentralisatie van de Zorg. Hoe ziet de nieuwe gemeentelijke organisatie eruit? En kan dat met minder budget? Er is geen handzame of standaard aanpak. Het werkt om vanuit de missie een visie te ontwikkelen. En een daarbij passende strategie in te zetten. Hoe ziet het ontwerp van de nieuwe organisatie eruit? Ook wel de ‘blauwdruk’ genoemd.
Leggen we verantwoordelijkheden bij de gemeente? of juist bij de cliënt? En controleren we vooraf of achteraf op nuttige besteding? Deze, en vele andere, vragen brengt ons ESO team, samen met u, in kaart. Zodat u de juiste beslissing op het juiste moment kunt nemen.

Ondernemingsplan
Ofwel businessplanning genoemd. Vanuit het creatieve strategische proces, gaan we naar het bedrijfsmatige projectmatige werken toe. Hoe zijn we in staat om met alle beschikbare middelen tot de gewenste resultaten te komen. Wie zetten we in. Met welke interne en externe invloeden moeten we rekening houden? Wat zijn de te behalen resultaten? Hoe plannen we dat? En hoe kunnen we de middelen zo efficient mogelijk inzetten. Houden we rekening met HRM en ICT-oplossingen? Welke stappen gaan we zetten naar een succesvolle implementatie. Allemaal onderwerpen die om een geïntegreerd team van interne en externe deskundigheid vraagt. ESO heeft hier 25 jaar ervaring in.

(Interim) Besturen en Coachen
Tijdelijk een extra steun in de rug. Ondanks alle kwaliteit binnen uw onderneming, kan het soms wenselijk zijn om tijdelijk een extra hand aan het stuur te hebben. Extra slagkracht, een frisse kijk op de organisatie, of een bemiddelaar om de fusie vlot te trekken. Etienne Schoenmakers, oprichter en bestuurder van ESO, is al sinds 1992 als (interim) bestuurder actief. Binnen de Zorg. Bij gemeentes, ministeries en agentschappen. Met name in tijden van veranderingsopgaves, of bij een fusie, heeft hij zijn sporen verdiend. Beminnelijk voor de persoon en hard voor de zaak. Soms zijn enkele coachingsgesprekken al succesvol om tot nieuwe stappen in uw onderneming te komen. Zo begeleidde Etienne de familie-overdracht binnen een bouwbedrijf. Of bij de doorstart van een loonwerkersbedrijf dat zich omvormde naar het blussen van natuurbranden.
BRANCHES

ESO heeft ervaring met projecten in onder andere de volgende branches:

Overheid

ESO verricht veel opdrachten voor gemeentes, provincies en ministeries. Het gaat dan om het verbeteren van de interne bedrijfsvoering, gebruik van de informatievoorziening, en het sturen vanuit integrale invalshoek.

Familiebedrijven

Waar het gaat om de overdracht van een familiebedrijf van de ene naar de volgende generatie, vraagt het om stuurmanskunst. Wat treffen we aan? Lopen de bedirjfsprocessen slim? Welke ambitie voor de toekomst is er? Welke richting gaan we op? En wie kan dat het beste oppakken? De volgende familiegeneratie? Of op onderdelen, mogelijk ook medewerkers van het bedrijf.

Zorg

ESO heeft haar roots in de Zorg: de initiatiefnemer en oprichter van ESO is begonnen als beleidsmedewerker binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na een internationale carriere sinds 1992 actief bij het aansturen van (ouderen) zorginstellingen. Vele opdrachten gerealiseerd in fusietrajecten tussen thuiszorg-instellingen. Recent toekomstscenario’s ontwikkeld voor de Kraamzorginstelling. En voor meerdere zorgcollectieven en huisartsengroepen een aanpak voor buurtgerichte zorg ontwikkeld.
Heeft u vragen?

strateeg@eso.nu