3 oktober 2019

Digitalisering verandert het werk van bestuurders

De digitalisering verbreidt zich met enorme snelheid. Mijn ervaring is in de Zorg. Daar zie ik dat heel veel werkprocessen gedigitaliseerd worden. Vele redenen zie ik daarvoor. In zijn algemeenheid: het is beter voor de client. En voor de maatschappij. Is het voor iedereen beter? Maar wat ligt daaronder? Hier […]
13 maart 2019

Wijkteams maken het verschil binnen de Wmo

De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het sociaal domein staan in de schijnwerpers, nu de Wmo-budgetten uit hun voegen dreigen te barsten. Is beheersing en control de oplossing? Of zijn er nieuwe mogelijkheden om zorg bij de burgers te brengen. Wijkteams vervullen hier een belangrijke spilfunctie. Dat vergt kennis van […]
19 juni 2018

Open Data en Big Data stellen nieuwe eisen aan beslissers!

De laatste jaren is er een explosie aan Data. Het is omvangrijk, het komt uit heel veel verschillende bronnen en de mate van betrouwbaarheid van iedere bron is anders. Data uit een database koppelen we met video, met gegevens van internet, radio en TV. Het is geen sinecure om hier […]
23 februari 2018

Innovatie bij de overheid doordat het Data-ecosysteem oneindig groeit

Digitalisering groeit uitzonderlijk: “De hoeveelheid beschikbare data over onder andere personen en processen is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Veel data worden tegenwoordig automatisch gegenereerd en zijn het bijproduct van dagelijkse handelingen zoals het gebruik van internet, sociale media, mobiele telefoons en verschillende applicaties”. Dit gaat overheden direct aan. Zowel […]
1 juni 2017

Onafhankelijke klachten coördinator levert kwaliteit

Iedere klacht in het Sociale Domein is een potentieel verbeterpunt Door de decentralisatie van de zorgkosten van het Rijk naar de gemeentes, heeft de lokale overheid behoefte aan een heldere klachtenafhandeling. Voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de participatiewet en de Jeugdwet, is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Dat geldt […]
4 mei 2017

100 Gezichten uit het adviesvak

Het vakblad Management & Consulting bestaat 20 jaar. Ton van Til maakte ter ere van dit jubileum een schitterend overzicht van 100 gezichten uit het adviesvak. Ook Etienne Schoenmakers is vertegenwoordigd.  Kijk hier voor het hele overzicht.