Waarvan valt het succes van een ondernemingsplan af te lezen?

Duur of goedkoop?
14 oktober 2014
Het belang van een offerte als persoonlijke handtekening
14 december 2014
Toon alles

Waarvan valt het succes van een ondernemingsplan af te lezen?

Wanneer kun je zeggen dat een ondernemingsplan succesvol is? Is dat als de bank een krediet beschikbaar stelt? Of zijn het andere redenen?

Het is mogelijk nog veel belangrijker te realiseren dat een ondernemingsplan een middel is. En geen doel. Het is een middel waarin wordt vastgelegd welke groei of ontwikkeling uw bedrijf gaat doormaken. De bank beoordeelt of de risico’s naar behoren zijn afgedekt. Een ondernemer kijkt of de doelen realistisch beschreven zijn. En vooral haalbaar zijn. Juist die consistentie, die bepaalt of uw onderneming in de toekomst succes kan hebben.

En waar zit die consistentie in? Daarmee bedoelen we dat een aantal onderwerpen elkaar logisch op volgen en elkaar versterken.

Ten eerste de missie, visie en doelen. Als de missie veel ambitie bevat, bijvoorbeeld in vijf jaar tijd de meest succesvolle onderneming in de provincie worden. Dan dient dat concreet gemaakt te worden in de doelstellingen. Groeidoelstellingen van de directe concurrenten zijn de benchmark, en we willen daar dan bovenuit stijgen.

Ten tweede de strategie, om die ambities te bereiken. Een goed plan bevat een apart hoofdstuk over de strategie. Uitgelegd wordt wat de doelen zijn en hoe deze worden bereikt. Meestal kan dat via verschillende routes. En de meest succesvolle route is de strategie die ingezet wordt. Lezers van het plan kunnen dan zelf beoordelen of de strategie van het management helder en logisch is.

Ten derde kijken we naar de financiële paragraaf. Daarin worden de prestaties van de onderneming voor de komende jaren gepresenteerd. Zijn deze in lijn met de strategie. En worden de doelen ook daadwerkelijk in omzetten, en rendement, omgezet?

Ten vierde de risico’s die met de gehanteerde strategie samenhangen. In ieder plan komt u tegenwoordig een SWOT analyse tegen. Ofwel sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Vooral de risico’s van de strategie dienen uitgewerkt te worden, en beargumenteerd te worden, ten opzichte van andere strategieën die blijkbaar meer risicovol of minder renderend zijn. Ook hier zit een consistentiechick.

Volgens een onderzoek door professor Gerard Mertens (namens de NBA: beroepsgroep voor Accountants) geeft van 73 onderzochte bedrijven er bijna driekwart de concurrentiepositie aan. Maar slechts 22 % is concreet over wie de concurrenten zijn. Daarmee kunt u zelf namelijk zich een oordeel vormen.

Ten vijfde de meetbaarheid van de strategie. Bijna de helft van de ondernemingen vertaalt de strategie in prestatie-indicatoren. Denk aan omzetgroei of winstverwachting. En slechts 33 % van de bedrijven meet de resultaten aan vooraf bepaalde doelstellingen. Laat staan dat er een vergelijking gemaakt worden met de belangrijkste concurrenten. Dan wordt het zichtbaar waarop, en waarom uw onderneming succesvol zal zijn.

Indicatoren die allemaal aanwezig dienen te zijn in het ondernemingsplan. En ook logisch in elkaars verlengde behoren te liggen. Dan kunt u beoordelen of een ondernemingsstrategie consistent, en daarmee succesvol is.

Comments are closed.