Ondernemingsplan: Risico’s en financiële kansen Deel 2

Een ondernemingsplan als vingerafdruk van mijn bedrijf
14 maart 2015
Hoe schrijf ik een succesvol ondernemingsplan?
14 mei 2015
Toon alles

Ondernemingsplan: Risico’s en financiële kansen Deel 2

De financiële kansen voor de toekomst

Iedere ondernemer droomt van een glanzend lopend bedrijf. En het succes van het bedrijf is in belangrijke mate gerelateerd aan de ondernemer. diens persoonlijkheid, ambitie, gedrevenheid, en onderscheidende kwaliteiten.

Maar de markt kijkt toch heel anders naar een onderneming, de ondernemer en zijn of haar ambities. Banken willen risico’s in beeld gebracht zien. En ook toegelicht zien, hoe deze verstorende factoren invloed kunnen hebben op de gang van zaken in het bedrijf. Een andere marktpartij: De belastingdienst wil zicht hebben of de maandelijkse belastingafdrachten realistisch begroot zijn en ook ordentelijk afgedragen kunnen gaan worden. Vandaar dat zijn ‘voorbeeld ondernemingsplannen’ beschikbaar stellen, dat kennelijk op hun behoeften is toegesneden.

In het vorige deel spraken we over de (financiële) risico’s op het gebied van eigen vermogen, reeds aanwezige verplichtingen of de historie tot nu toe, met rendementen uit het verleden.

Er zijn ook een aantal opportunities die tegenover risico’s gezet kunnen worden:

  1. aanwezig materieel
  2. zekerheden
  3. borgstellingen
  4. referenties

In dit deel behandelen we zekerheden die als kans voor een investeerder gezien kunnen worden.

  1. aanwezig materieel

Het eigen vermogen kan dan mogelijk niet zo groot zijn, maar andere zaken kunnen hier een belangrijke compensatie voor bieden. Zo was ik betrokken bij een agrarisch bedrijf. En er was nauwelijks eigen vermogen. Daarentegen was er een indrukwekkende hoeveelheid aan tractoren, sjofels, heftrucks en tankwagens. Allemaal boekhoudkundig afgeschreven, maar in de markt héél veel waard.

  1. zekerheden

In het verleden werd de marktwaarde van het eigen huis als zekerheid geaccepteerd. Maar sinds 2008 is het prijspijl behoorlijk gedaald. Dan zijn er echter ook andere zekerheden te onderkennen. Denk aan het intellectuele eigendom dat in een onderneming aanwezig is. Dit is voor de bank moeilijk te kwantificeren, want het is niet direct te verkopen. Maar het vertegenwoordigt wel degelijk een belangrijk belang, waarin het bedrijf onderscheidend is.

Iets wat ook vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de subsidie-mogelijkheden. Denk aan de investeringssubsidie, of de starters-aftrek. Deze (financiële) posten kunnen we als zekerheid opvoeren, bij een gesprek met bankiers of investeerders.

Wat onlangs blijkbaar ook als volwaardige zekerheid werd beschouwd, is de potentie van de onderneming. Ik adviseerde een onderneming in Zuid-Nederland. Echter het concept is ook uit te rollen naar de rest van het land. Of mogelijk zelfs op Europese schaal. Indien de ondernemer hier een speerpunt van maakt in zijn ondernemingsplan, kan dit als (beperkte) zekerheid worden beschouwd.

  1. borgstellingen

De ondernemer hoeft voor een krediet niet in alle gevallen zelf over de nodige middelen te beschikken. Vrienden en familieleden zijn bekende instanties die borg willen of kunnen staan voor de ondernemer. Zij kennen de kwaliteiten en kunnen het risico dat de ondernemer en de onderneming lopen, reëel inschatten. Vandaar dat een ‘suikeroom’ of –tante van grote waarde kan zijn.

  1. referenties

Tenslotte wil ik graag stilstaan bij de toegevoegde waarde van referenties. In het zakendoen geldt: ”zeg niet zelf hoe goed je bent, maar laat dat over aan anderen”. Juist een opdrachtgever van uw onderneming heeft ervaring met u. Een referentie handelt over de ervaren kwaliteit van de onderneming. Juist verschillende referenties zullen vanuit onderscheidende invalshoeken over de onderneming verhalen. Daarmee geeft het houvast voor potentiële klanten of investeerders. En biedt het daarmee kansen om de toekomstige ambities van de onderneming waar te gaan maken.

Dit is het tweede deel over kansen en financiele risico’s van een onderneming. Deel 1 handelde over de risico’s.

drs. Etienne B.M. Schoenmakers CMC
06-26018996

Comments are closed.