Businessplan als garantie voor een krediet

Het belang van een offerte als persoonlijke handtekening
14 december 2014
Ondernemingsplan: Deel 1: de financiële risico’s uit het verleden
14 februari 2015
Toon alles

Businessplan als garantie voor een krediet

De vraag wordt vaak gesteld: Staat het bedrijfsplan garant voor een financieel krediet? Een heel logische vraag, maar met een genuanceerd antwoord. Allereerst hangt het van de kwaliteit van het businessplan, ondernemingsplan of bedrijfsplan af. Belangrijk is dat in het plan een heldere visie op de dienstverlening van de onderneming wordt gegeven. En ook welke strategie gevolgd wordt, om de produkten/ diensten aan de man te brengen. De relatie met de markt dus. En het beeld van de meerjaren ontwikkelingen, geeft een doorkijk van de groei of professionele ontwikkeling van de onderneming. Dat plan staat echter niet los van jou! Een gedegen plan zegt nog niets over de kwaliteiten van jou, als ondernemer. Dat dient één op één op elkaar aan te sluiten. Dat is dus al het tweede criterium waarop gelet wordt bij kredietverlening.

Een belangrijke overweging is het, om te bepalen voor welk soort krediet je wil gaan. Als je naar een bank gaat, wordt aan het benodigde krediet een rentepercentage gehangen. De bank schat het risico in, en bepaalt of de ‘lening’ wordt verstrekt. Dus géén inhoudelijke betrokkenheid, maar wél een zware selectie. Een investeerder, daarentegen, kijkt op een heel andere manier naar een kredietvraag. Hij of zij wil juist een inhoudelijke inbreng hebben bij de besteding van het krediet. Dan loopt de investeerder minder risico. En ontvangt in de meeste gevallen een hoger rendement. Dus als derde criterium voor een kredietaanvraag: voor welk soort krediet ga ik?

En dan nog een criterium bij een krediet-beoordeling: het type geldverstrekker. Stel als je kiest om bij een bank een aanvraag te doen, dan is het zaak om te beoordelen of jouw doelstellingen in lijn liggen met die van de bank. De Rabobank heeft nauwe banden met het MKB. De ABN Amro is in principe een wereldspeler. Triodos gaat voor duurzaamheid. Allemaal overwegingen die mede bepalen of je bij de juiste partij aan tafel zit. En als je die selectie niet maakt, zal het niet verbazingwekkend zijn als het krediet om ‘voor jou’ onduidelijke redenen wordt afgewezen.

Kortom, op de vraag of een goed businessplan garant staat voor een krediet, is het antwoord: NEE! Een gedegen plan moet matchen met jou als ondernemer. En al naar gelang waar je jouw krediet voor nodig hebt, bepaalt welke soort kredietverlener daarvoor in aanmerking komt. Wij noemden de bank en de investeerder als twee voorbeelden. Tenslotte dien je te bepalen welke kredietverlener past bij jouw ambities. Ga je voor goed of goedkoop? Ga je voor lokaal of internationaal. Allemaal overwegingen die in samenhang bepalen bij wie je het best je bedrijfsplan kunt presenteren. Om jouw ambities waar te kunnen maken.

Comments are closed.